Koza Pamuk, kalite anlayışı ve müşteri odaklı hizmet felsefesi ile edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

* Müşterilerimizden alışveriş işlemlerini yerine getirebilmek için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmaktadır.

* Yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece müşteri bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum ile kendi onayları olmaksızın paylaşılmamaktadır.

* Müşteri bilgileri, işletmemizin tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.

* Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Koza Pamuk gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.

* Müşteri bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

* İşletmemizin çalışanları tarafından müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.